1. De lessen worden wekelijks op een vast tijdstip gegeven op de tennisbanen van L.T.V. Vianen
2. Deelnemen aan de lescyclus is alleen mogelijk indien men lid is van L.T.V. Vianen
3. De lescyclus omvat 16 lesweken.
4. De cursist die zich aanmeldt voor een lescyclus en geplaatst wordt, is verplicht het verschuldigde cursusgeld te betalen.
5. Groepslessen of trainingen die gemist worden door een cursist zijn voor eigen rekening. Wel mag een vervanger van gelijk niveau worden gestuurd. De vervanger dient ook lid te zijn van L.T.V. Vianen
6. Indien de trainer verhinderd is, wordt de les op een nader overeen te komen tijdstip ingehaald of de trainer wordt vervangen.
7. De trainer zorgt voor het lesmateriaal.
8. Bij afbreken van de cursus door de cursist met welke reden dan ook, vindt er géén restitutie van het cursusgeld plaats. Wel is het mogelijk om een vervanger van gelijke sterkte te sturen, dit in overleg met de trainer.
9. Een lesuur is 50 minuten, een half lesuur is 25 minuten.
10. Tijdens de schoolvakanties en op nationale feestdagen zullen er in principe geen lessen worden gegeven. Inhaallessen kunnen worden gepland in overleg met de cursisten tijdens schoolvakanties en op nationale feestdagen. 11. Lessen die niet doorgaan vanwege slechte weersomstandigheden, worden ingehaald met een maximum van 2 lessen per lescyclus.
12.Geplande inhaallessen die niet doorgaan vanwege slechte weersomstandigheden, worden niet meer ingehaald.
13. Geplande lessen die door een pandemie vervallen worden niet ingehaald en niet vergoed.
14. Cursisten die hebben deelgenomen aan de voorafgaande lescyclus hebben voorrang bij plaatsing voor de daarop volgende lescyclus.
15. Bij een groepsindeling voor de senioren/junioren met meer of minder dan aangegeven bij uw voorkeur, zal het cursusgeld naar rato worden verrekend.
16. Het cursusgeld dient u te betalen vóór aanvang van de eerste les.
17. Indien het cursusgeld niet is voldaan binnen 30 dagen na aanvang van de lescyclus, zullen wij een herinnering versturen en zal het factuurbedrag worden verhoogd met € 7,50 administratiekosten. Indien het cursusgeld niet is voldaan binnen 60 dagen na aanvang van de lescyclus, zullen wij een herinnering versturen en zal het factuurbedrag worden verhoogd met € 15,00 administratiekosten.
18. Indien het cursusgeld 75 dagen na aanvang van de lescyclus niet is voldaan, zullen wij een incassobureau inschakelen. De kosten die dit met zich meebrengen zijn voor rekening van de cursist. Verdere deelname aan de lescyclus kan u worden ontzegd, totdat het cursusgeld en de bijbehorende kosten volledig zijn voldaan.